ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

(GDPR)

 

 

2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében, részben felváltja a hatályos magyar jogszabályokat.

 

Ennek következtében Magyarországon a természetes személyek személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben elsősorban már nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény lesz az irányadó, hanem a GDPR. A magyar jogi szabályozás – mindaddig, amíg az érintett jogszabályok módosítása vagy hatályon kívül helyezése nem történik meg –, kizárólag annyiban alkalmazható, amennyiben az a GDPR-ban foglaltakkal összhangban áll, vagy a rendelet által nem szabályozott és nincsen ellentétben annak szabályaival.

 

A McKenzye Televízió erre tekintettel 2018. május 25-től módosítja az Adatvédelmi Tájékoztatóját, amely a www.mckenzye.tv honlapon elérhető.

 

Ez a levél azért érkezett az e-mail címére, mert korábban regisztrált a McKenzye Televízió weboldalán, vagy a McKenzye Televízió részére küldött személyes levele alapján történt rögzítésre e-mail címe.

Amennyiben nem kíván a szolgáltatásunkat tartalmazó és ahhoz hasonló információkat kapni a McKenzye Televíziótól, akkor kérheti adatainak törlését a show@mckenzye.hu e-mail címen! Ez esetben elnézését kérjük, hogy levelünkkel zavartuk.

 

 

 

Szabadi István E.V. (McKenzye Televízió - Produkció)

MÓDOSÍTOTT ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

(GDPR)

 

Tisztelt nézőnk, partnerünk!

 

Szabadi István egyéni vállalkozó, mint műsorszolgáltató (McKenzye Televízió és Produkció) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az Ön adatait a GDPR (General Data Protection Regulation) rendelet elvárásainak megfelelően kezelje.

 

2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében, részben felváltja a hatályos magyar jogszabályokat.

 

Ennek következtében Magyarországon a természetes személyek személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben elsősorban már nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény lesz az irányadó, hanem a GDPR. A magyar jogi szabályozás – mindaddig, amíg az érintett jogszabályok módosítása vagy hatályon kívül helyezése nem történik meg –, kizárólag annyiban alkalmazható, amennyiben az a GDPR-ban foglaltakkal összhangban áll, vagy a rendelet által nem szabályozott és nincsen ellentétben annak szabályaival.

 

A McKenzye Televízió erre tekintettel 2018. május 25-től módosítja az Adatvédelmi Tájékoztatóját, amit az alábbiakban olvashat:

Szabadi István E.V. műsorszolgáltató (továbbiakban: McKenzye Televízió) magyar tulajdonban lévő vállalkozás, amely a magyar műsorszolgáltatás egyik résztvevője. Médiatartalom gyártó- és műsorszolgáltatóként a fő tevékenysége alapján nem minősül kiemelt adatkezelőnek, azonban tevékenysége során személyes adatokat is megismerhet reklám- és egyéb tevékenységek alkalmával.

A McKenzye Televízió elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa, védje a természetes személyek alapvető jogait, különösen a személyes adataik védelméhez való jogukat.

 

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR) különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos (érintett, pl. ügyfél) számára. Adatvédelmi nyilatkozatunk segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként milyen jogai vannak, és azokat hogyan gyakorolhatja.

 

A tárolt adatokat marketing céllal és vagy reklámszerződések megkötéséhez, a szolgáltatások teljesítéséhez, üzletszerzési célok megvalósításához, az érintettek tájékoztatásához, valamint jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítéséhez használjuk.

 

Adatkezelésünk során jellemzően a GDPR által megjelölt adatkezelési jogalapok közül az érintett hozzájárulását, a szerződés teljesítését, jogszabályi kötelezettség teljesítését és egyes esetekben jogos érdekeink érvényesítését alkalmazzuk.

 

Az Ön személyes adatait harmadik személynek nem adjuk át! Az erre vonatkozó igény felmerülése esetén először Önt kérdezzük meg. Ez alól a hatósági eljárások képeznek kivételt.

 

Ön bármikor, korlátozás nélkül kérheti, hogy tájékoztassuk az Önre vonatkozó személyes adatokról. Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, hogy ha reklám, vagy egyéb szolgáltatásra irányuló szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen a szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon megteheti:

- Személyesen a műsorszolgáltató székhelyén 6400. Kiskunhalas, Széchenyi u. 119.

- Telefonon +36 70 3351383

- E-mailen: show@mckenzye.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait nem köteles megadni, de ha a reklám, illetve egyéb szolgáltatásokhoz kötött megrendeléshez, vagy szerződés megkötéséhez nem adja meg a kért adatokat, úgy nem tudunk szerződést kötni vagy szolgáltatást biztosítani Önnel.